Σύνοψη

Μία νεαρή κοπέλα θα βρεθεί νεκρή σε μια πλατεία του Παρισιού, φορώντας ένα βραδινόφόρεμα. Ο επιθεωρητής Μαιγκρέ θα πρέπει αρχικά να ανακαλύψει την ταυτότητα τηςκοπέλας και έπειτα να ανασυνθέσει τις τελευταίες μέρες της ζωής της ώστε να βρει τονδολοφόνο.

 

Με τους Gérard DEPARDIEU Jade LABESTE , Mélanie BERNIER, Aurore CLÉMENT, André WILMS, Hervé PIERRE( Της  Comédie Française),Clara ANTOONS, Pierre MOURE, Bertrand PONCET

Video & Photo

1 videos

Προβολές

  • 20h10
  • 20h10
  • 20h10
  • 20h10
  • 20h10